خام سوزی و دلایل آن

خام سوزی چیست؟

خام سوزی به اصطلاح عامیانه به این معنا می باشد که بنزین تا سرسیلندر حرکت میکند اما دلایلی دیگر مانند کثیف بودن انژکتور،خرابی انژکتور،ضعیف بودن انژکتور نیز میتوانند دلیلی بر نافص سوختن بنزین شوند.

نشانه های خام سوزی:

از نشانه های خام سوزی می توان به وجود بوی بنزین در نزدیکی اگزوز و دوده سفید اشاره کرد.از دیگر نشانه ها میتوان به نامنظم کارکردن موتور هنگام ایستادن،روشن شدن چراغ چک و وجود دوده روی شمع ها می باشد

این موضوع با توجه به سوختن ناقص بنزین در خودرو باعث افزایش مصرف سوخت نیز می شود و حتی در مواردی می تواند باعث کوپ کردن موتور بشود

از جمله دلایل خام سوزی در یک خودرو هنگام روشن شدن می توان به خراب بودن سنسور اکسیژن اشاره داشت که این مشکل ناشی از به درستی کار نکردن گرم کن این سنسور می باشد.

از جمله نکاتی که می تواند باعث جلوگیری این پدیده شود تعویض به موقع شمع ها است زیرا بنزین در فضایی می سوزد که شمع در آن قرار دارد که املاح این سوختگی باعث اختلال در کار شمع و ایجاد جرقه می شوند.

باید به این موضوع توجه داشت که خام سوزی در سیستم انژکتوری به این علت که میزان سوخت فرستاده شده اندازه گیری می شود کمتر است.

The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1399/1/14 : 1