سیستم هیدرولیک

یکی از پارامتر های موثر در انتخاب نوع خودرو در کشورهای توسعه یافته،راحتی چرخش غربیلک فرمان خودرو می باشد.این موضوع سازندگان خودرو را بر آن داشته است که جهت تسهیل در چرخش فرمان و به تبع آن کاهش خستگی راننده و همچنین افزایش ایمنی با فراهم کردن کنترل بهتر در جاده های خشن، یک سیستم هیدرولیکی به قسمت مکانیکی اضافه نمایند.معمولا این سیستم جانبی به صورت کمکی عمل می نماید. یعنی وظیفه ی اصلی همچنان به عهده ی قسمت مکانیکی است معمولا اجزای زیر به قسمت مکانیکی فرمان اضافه می شوند تا هیدرولیکی گردد:

اجزای تشکیل دهنده سیستم هیدرولیک عبارتند از:

 • شیر های کنترل
 • لوله های رابط
 • سیلندر
 • تسمه
 • پمپ هیدرولیک با مخزن روغن و چرخ تسمه

در این مقاله به تعدادی از مزایای مشترک محصولات زادو که مرتبط با سیستم هیدرولیک می باشند اشاره داریم:

 • بهبود عملکرد پمپ
 • کاهش سختی فرمان
 • کاهش صداهای پمپ ناشی از ساییده شدن
 • افزایش دقت عملکرد سیستم فرمان 50 تا 100 کیلومتر پس از استفاده
 • کاهش صدا و ارتعاش پمپ فرمان خودکار
 • افزایش قدرت فشار سیستم هیدرولیک
 • محافظت از بخش ها در برابر خوردگی با سطح پایین از روغن
 • بازسازی و پیشگیری سطوح سایشی فلزی در مقابل سایش
 • افزایش عمر قطعات سایشی تا 2.5 برابر
 • جلوگیری از خش افتادن برآمدگی های هیدرولیک
 • تنظیم کردن پارامتر های پمپ روغن