سیستم سوخت رسانی

در مرکز بخش کنترل، سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی موتور قرار گرفته است.

اجزای تشکیل دهنده سیستم سوخت رسانی:

 • مجموعه باک بنزین
 • پمپ بنزین برقی
 • فیلتر بنزین
 • مخزن CNG
 • رگلاتور فشار گاز
 • مجموعه خطوط سوخت رسانی در مسیر رفت و برگشت
 • ریل سوخت بنزین
 • انژکتور
 • بست انژکتور
 • مجموعه ریل سوخت گاز

حال به توضیح برخی مزایای محصولات زادو در مورد سیستم سوخت رسانی می پردازیم:

 • ترمیم و بازسازی سائیدگی های سطوح سایشی پمپ سوخت و انژکتور ها
 • پیگیری از سایش سیستم سوخت رسانی در زمانی کمبود سوخت
 • کاهش صدا و لرزش
 • کاهش مصرف سوخت
 • کاهش آلاینده ها
 • پاکسازی هر نوع آلاینده از سیستم سوخت رسانی
 • پاکسازی شمع و انژکتور و محفظه سوخت
 • تنظیم میزان تزریق سوخت و کاهش مصرف سوخت
 • جلوگیری از سایش و خوردگی سوزن انژکتور
 • افزایش طول عمر قطعات2-4 برابر
 • مناسب برای سنسور های اکسیژن و کاتالیزور ها