دلایل کاهش فشار روغن در اتوموبیل

 

وظایف روغن موتور در خودرو:

 1. کاهش اصطکاک بین قطعات موتور
 2. کاهش سایش قطعات
 3. تمیز نگه داشتن قطعات از هر نوع دوده و آلودگی
 4. محافظت از قطعات در برابر خوردگی
 5. آّب بندی کامل بین سیلندر و پیستون
 6. خنک نمودن قطعات داخل موتور

از جمله عواملی که می توان از دلایل افت فشار در سیستم هیدرولیک دانست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. وجود موانع در مسیر جریان روغن
 2. پیچ و خم در لوله ها و شلنگ ها
 3. بالا بودن ویسکوزیته روغن که با عث کاهش فشار روغن می شود
 4. سرعت جریان یافتن روغن در لوله ها زیاد باشد که باعث افت فشار می شود
 5. برخورد روغن با سطوح اصطکاکی و داغ شدن و بخار شدن روغن که می تواند باعث افت فشار شود

 

عواملی که باعث کاهش فشار روغن می شوند:

 

کاهش سطح روغن: 

که نتیجه آن می تواند خرابی جبران ناپذیر موتور باشد و برای رفع آن می توان از سرریز کردن روغن و رفع نشتی احتمالی استفاده کرد

 

روغن در مرحله استارت وارد پمپ روغن نمی شود: 

نتیجه ی آن خرابی جبران ناپذیر موتور است و برای رفع آن می توان روغن را با روغنی دارای نقطه ریزش پایین و خاصیت سیلان بهتر در دمای پایین استفاده کرد

 

پمپ آهسته تر از آن می چرخد که روغن کافی به موتور برسد: 

باعث کاهش عمر موتور می شود و برای رفع آن پمپ روغن باید باز بینی شده و رفع نقص شود

 

روغن بسیار داغ شده و ویسکوزیته آن پایین می آید: 

نتیجه ی آن تخریب روغن موتور،سایش و رسوب گذاری در موتور می باشد وبرای رفع آن ترموستات و نشانگر دما باید بازبینی شوند دمای موتور باید کنترل شود و مجاز بودن گرانروی روغن باید بررسی شود

 

فرسودگی پمپ روغن: 

که باعث اختلالات موتور می شود و راه حل رفع آن تعویض پمپ روغن می باشد

 

فرسودگی یاتاقان ها: 

باعث اختلالات موتور می شود برای رفع آن باید یاتاقان ها تعویض گردد

 

سوخت وارد روغن شده و ویسکوزیته آن کاهش می یابد: 

باعث سایش اجزای موتور وسوختن بیشتر روغن موتور می شود برای رفع آن باید از درجا کارکردن موتور جلوگیری شود . انژکتور سوخت مرتب تنظیم شود و روغن موتور هم تعویض شود

 

تعویض دوره ای روغن موتور:

 روغن کهنه شده و دوده در آن افزایش می یابد و روغن تازه باعث بهبود عملکرد می شود

 

 

 

The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1399/1/14 : 17