آلودگی، ذرات ریز و روغن شیری رنگ زیر قالپاق روغن

آلودگی شیری رنگ زیر قالپاق روغن ناشی از وجود رطوبت و آب متراک شده در موتور است. دلیل آن رانندگی با خودرو بدون گرم کردن موتور آن در فصل زمستان و یا سوختگی واشر سرسیلندر و راه یافتن آب رادیاتور به روغن موتور است.

وجود آلودگیهای قیری شکل به رنگ قهوه ای تیره نشان از آلودگی شدید در سیستم گردش روغن موتور است.

راه کار:

در صورت مشاهده آلودگی: استفاده از یکی از موتور شویهای ویتا فلش ، توتال فلش و سپس تعویض روغن و فیلتر روغن

در صورت نیم سوز شدن واشر سر سیلندر(به تشخیص مکانیک مجرب): استفاده از نشت گیر "استاپ لیک رادیاتور"

یادآوری:

 در صورتی که در فصل زمستان پس از گرم نمودن موتور، روغن شیری رنگ زیر قالپاق روغن محو شد جای نگرانی نبوده و موتور خودرو شما مشکلی ندارد.

The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1398/9/17 : 16