کاهش قدرت و شتاب موتور

کاهش شتاب و قدرت موتور به کارکرد هماهنگ سیستمهای مختلف موتور بستگی دارد اسن سیستمها عیارتند از: سیستم جرقه زنی، سیستم سوخت رسانی، تنظیم سوپاپها، سلامت پیستون و رینگهای پیستونها ، منیفولد ورود و خروج موتور

 

دلایل و راه کارها:

دلایل اصلی کاهش قدرت و شتاب موتور:

 1. عوامل مرتبط با سیستم جرقه زن موتور
  • ارسال سیگنالهای غلط در ای سی یو و سنسورها
  • شرایط وایر شمها و وایر کویل
  • جرقه ضعیف شمعها
  • وجود رطوبت در سیستم جرقه زنی موتور

حصول اطمینان از کارکرد صحیح کلیه متعلقات سیستم فوق برای استفاده از حداکثر قدرت و شتاب موتور الزامی است.

 1. عومل مرتبط با سیستم سوخت رسان و منیفولد ورود و خروج موتور
 • عوامل مرتبط با آلودگی فیلترسوخت ، لوله های سوخت و انژکتورها

 رفع آلودگی سیستم سوخت:

 • پترول تانک
 • مالتی کلینر اتمکس (اثر بخشی فوق العاده)
 • تمیز کننده کاربراتور و انژکتور
 • تعویض فیلتر سوخت

 

 • آلودگی فیلتر هوا ، کاهش مقدار هوای ورودی موتور (آلودگیهای کربنی در منیفولد ، رسوب آلودگیها دریچه گاز و...)
  • تعویض فیلتر هوا (تمیز نمودن و یا ایجاد سوراخ در فیلتر هوا اشتباه است)

تمیز نمودن دریچه گاز و منیفولد هوا:

 • ماکسی فلش تمیزکننده سیستم سوخت
 • تمیز کننده کاربراتور و انژکتور این محصول از دریچه گاز اسپری شده و سراسر آن را تمیز می نماید.

 

 • مشکل مکانیکی در سیستم ترکیب کننده هوا و سوخت
 • استفاده از سوخت بی کیفیت

برای کاهش و خنثی سازی اثرات سوخت بی کیفیت استفاده از یکی از حصولات زیر توصیه می شود:

 • اتمکس F8 محافظ موتور از بنزین بی کیفیت
 • اتمکس انرژی درایو
 • وری لوب ستان برای خودروهای دیزل

             برای کاهش نقطه انجماد خودروهای دیزلاستفاده از محصولات زیر به صورت فصلی توصیه میشود:

 • دیزل لوکس زمستانه و دیزل لوکس تابستانه پاک کننده سیستم و کیفیت دهنده سوخت
 • زادو آنتی ژل کامپلکس محصولی بسیار موثر برای خودروهای دیزل در هوای زیر صفر درجه
 • وری لوب آنتی ژل تمرکز بی نهایت بر روی جلوگیری از انجماد گازوییل

            برای رطوبت زدایی از سوخت محصول زیر توصیه می شود:

 • آکوا استاپ برای خودروها بنزینی
 • شوینده وری لوب برای خودروهای دیزل

 

 • کاهش قدرت پمپ سوخت

کاهش قدرت پمپ سوخت بر اساس فرسایش قطعات آن برای اطمینان از عملکرد حداکثری آن وسایر تجهیزات سیستم سوخت استفاده از محصولات زیر توصیه میشود:

 • اتمکس F8 کمپلیت فرمولا

 

 

 • گرفتگی کاتالیست اگزوز بر اثر آلودگی: قابل تمیز شدن نیست تعویض آن توصیه میگردد.

 

 1. عوامل مرتبط با شرایط رینگ سیلندر و سوپاپها
 • کاهش کمپرس سیلندر

اگر سایش رینگها بحرانی نیست استفاده از یکی از محصولات زیر طبق دستورالعملتوصیه می شود:

 • متال کاندیشنر ماکزیمم
 • احیاگر EX120
 • احیاگر وان استیج
 • متال کاندیشنر ماگزیمم دیزل برای خودروهای دیزل
 • متال کاندیشنر مگنوم برای خودروهای دیزل

اگر سایش رینگها بحرانی است در این مرحله ژئومتری سیلندر تغیر نموده و باید رینگها عوض شود وقتی موتور باز شد برای مونتاژ دوباره آن استفاده از احیاگر رینگ و سیلندر بر روی سطوح سایشی توصیه میگردد. 

 • قفل شدن رینگ پیستون

راه کار آن بسیار آسان است استفاده از محصولات زیر طبق دستور العمل توصیه میشود:

 • آنتی کربن (برای کربن زدایی از مجموعه رینگها)
 • توتال فلاش(استفاده قبل تعویض روغن این محصول حاوی آنتی کربن است)

 

 

 • سوپاپها

عواملی نظیر خرابی لاستیکهای گاید سوپاپ، رد شدن کمپرس و سوختگی آنها /// تنها راهکار تعویض سوپاپهاست.

The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1398/9/17 : 16