تغییر رنگ روغن هیدرولیک فرمان

روغن هیدرولیک بر اثر مرور زمان تغیر رنگ داده و تیره می گردد. دلایل این تغیر رنگ عبارتند از: آلودگی ناشی از فرسایش، متراکم شدن رطوبت، عدم عملکرد صحیح سیستم

 

راه کار:

روغن هیدرولیک باید هر 2 الی 3 سال و یا هر 40000 تا 60000 کیلومتر تعویض گردد. تعویض روغن هیدرولیک نیز جزء بخشی سرویسهای  دوره ای خودرو می باشد که باید به آن توجه شود.

The Only Step to Perfection
بازدید امروز 1398/9/17 : 16